Gjesteinnlegg skrevet av Jannicke Bergvik

14494779_10157546397185593_5568054749025394465_n

Omdømme er et kjært begrep med flere definisjoner. Om du på stående fot skulle gitt en begripelig forklaring av ordet omdømme, ville du kanskje svart med ordene rykte eller renommé. Men dette er jo mer eller mindre et synonym. Hva er egentlig et omdømme? Hva er egentlig et rykte?

Kommunikasjonsforeningen (2012) definerer omdømme i en bedriftsammenheng slik: Omdømme er de verdier en person tillegger organisasjonen ut i fra det inntrykk den har gjort på personen. De understreker samtidig at dette er noe som skjer over tid, og at det er de samlede verdiinntrykkene personen får som gir bedriften et omdømme.

Det store norske leksikon (2009) skiller ikke engang imellom inntrykk og omdømme, og skriver like så gjerne: Det bilde/omdømme som en markedsfører ønsker å skape av et merke/produkt/bedrift/person blant folk i ulike målgrupper, og det faktiske omdømme eller bilde som allerede finnes blant folk i de aktuelle målgruppene. Men også her finnes det et aspekt av tid – at det er noe som kan skapes og allerede eksisterer blant oss. Definisjonen legger også til at omdømme ikke er forbehold bedrifter – det er noe alle har.

På generelt grunnlag kan man da kanskje definere omdømme som: Den samlede totalen av ulike inntrykk over tid som et objekt ønsker å uttrykke, og som det observerende objektet oppfatter.

Vi slipper ikke unna et personlig renommé. Hjemme er du muligens kjent for å være den som er flinkest til å lage mat. På skolen er du kanskje den som alltid sitter på bakerste rad. På jobb er du kjent for å være den største initiativtageren. Heldigvis er det til en viss grad mulig å forme sitt eget rykte, og sosiale medier har gjort det lettere for oss å gjøre nettopp dette.

Mitt omdømme ovenfor potensielle arbeidsgivere er essensielt, og et av elementene man for eksempel kan bruke er å gjesteblogge hos andre som har andre lesere enn deg selv. Dette gir et inntrykk av engasjement, og lidenskapelige innenfor temaet du bryr deg om. Med andre ord er det viktig å tydelig vise frem sine styrker og talenter for å bygge et godt omdømme. Janteloven fungerer dårlig som en pekepinn når man prøver å bygge sin personlige merkevare. Som Oscar Wilde (1890) presiserte; «Det er bare en ting i verden som er verre enn å bli snakket om. Og det er å ikke bli snakket om».

Viktigheten av et godt omdømme er noe bedriftene er alvorlig klar over, og jobber hver eneste dag med å skape positive merkeassosiasjoner og gode opplevelser for forbrukeren. Det er derfor de er så synlige på sosiale medier – de har forstått at de ikke kan bygge omdømme i det skjulte. Du synes kanskje de er overveldende mye tilstede på Facebook-feeden din. Men bare det faktum at du har kjennskap til merkevaren er viktig for bedriften – for dem er kjennskap bedre enn uvitenhet. Det er nemlig sånn, at de forestillingene du har om en bedrift vil være avgjørende for ditt reaksjonsmønster når de befinner seg i en krisesituasjon. Masse gryn i tillitsbanken utgjør mindre kostnader når krisen intreffer.